Problems with XML gereration with CrossRef XML Export Plugin

доброго дня! скажіть будь-ласка в чому причина виникнення помилки E у CrossRef після експотрування із ОJS 3. Гіпер посилання DOI працює

(Translation)

OJS 3. After exporting metadata to Crossref with CrossRef XML Export Plugin Crossref marks it with “E” letter (error). But DOI is working as usual.

1 Like

@dovjinskii

Хочу уточнити, у вас версія OJS 3.1.1-4?
Також, той файл, який ви мені висилали, який генерує OJS, той останній рядок в ньому відсутній, чи ні?

1 Like

Я маю на увазі цей рядок: <h1>DB Error: MySQL server has gone away<h1>;

Так OJS 3.1.1-4,і останій рядок відсутній.

Чи виникає ця пролема, коли ви натискаєте кнопку “надіслати”?
Чи виникає ця проблема, якщо натиснути “завантажити XML”, а потім надіслати його в Crossref в ручному режимі?

1 Like

так потім появляється ця буква Е

якщо заповнювати через https://www.crossref.org/webDeposit то помилки E не виникає

Доброго дня! вирішив проблему! помилка виникала у рядку дати timestamp>201810121045</timestamp
поставив дату поточну і немає помилки Е
1)У OJS Завантажив файл на свій ком.
2)Змінив дату
3)і в doi.crossref.org завантажив файл

Питання полягає в наступному де слід налаштувати рядок дати в OJS?

1 Like

Хм,

А чи є якесь пояснення цієї помилки на сайті Crossref. Наприклад, чому дані у рядку “timestamp” не підходять? Чи не могли б ви запостити тут текст помилки. Для цього слід натиснути на файл, який викликає помилки в списку завантажених файлів в Crosreff:
Screenshot%20from%202018-10-12%2014-38-35

Валідацію цей XML файл проходить на сайті Crossref. В цей тег зазвичай заносять інформацію про унікальну версію файлу у формі числа. Якщо ви той самий файл з тими самими метаданими заносите в Crossref, наприклад, заради оновлення інформації, це число має змінюватись. OJS змінює це число кожного разу, коли ви цей файл завантажуєте на комп’ютер. Відповідно тут система працює як слід.

1 Like

1
У рядку 5 поставив поточний час експорту.

1 Like

OJS + формує таку дату по замовчуванню у рядку 5 <timestamp>1539323439</timestamp> Де необхідно змінити дату? чи у модулі? чи на сервері? чи у файлі config/ щоб дата була як на картинці вище.

image
Як у посиланнях зробити літературу нижче а не так як у сайті.
1 Биогаз (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Біогаз.
2 Біопаливо – стан та перспективи використання / Ю. М. Носенко, Н. П. Чуйко // Аграрні вісті. – 2008. – № 6. – С. 10-13.
3 Дубровін В.О. Біопалива (технології, машини і обладнання) / [В.О. Дубровін, М.О. Корчемний, І.П. Масло та ін.] – К.: ЦТІ «Енергетика і електрифікація», 2004. – 256 с.
4 Автомобільні двигуни / [Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є.,Тимченко І.І.] Підруч. для студентів спец. “Автомобілі та автомобільне господарство” вищ. навч. закладів. – К.: Арістей, 2004. – 438 с.: іл. – Бібліогр.: с.432.
5 Биогаз. Теория и практика / В. Баадер,
Е. Доне, Б. Бренндерфер. – М.: Высшая школа, 1982. – 211 с.
6 Калетник Г.М. Розвиток ринку біогазу в Україні / Г.М.Калетник – К: Аграрна наука, 2008 – 164 с.
7 Гаєва Л.І. Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів. Навчальний посібник / [Л.І. Гаєва, Ф.В. Козак, В.М. Мельник] – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 272 с.

1 Like

Я маю на увазі, яку помилку пише Crossref. Щоб отримати текст помилки, треба натиснути у інтерфейсі Crossref туди, де я вказав на картинці вище. Без цього ми не зможем зрозуміти причини.