Ojs-3.2.1-2 install error on MacOS

Screenshot 2020-12-20 at 12.38.46 PM

Server

  1. MacOS BigSur ver 11.01
  2. php 7.3.22
  3. MySQL 8.0.22

I was choosing “MySQLi” driver to install, but got “No such file or directory” error.

php log

Sat Dec 19 23:48:30 2020] [::1]:62241 [200]: /js/pkp.min.js

[Sat Dec 19 23:48:31 2020] [::1]:62242 [200]: /js/build.js

[Sat Dec 19 23:48:31 2020] [::1]:62243 [200]: /templates/images/structure/logo.png

[Sat Dec 19 23:48:31 2020] [::1]:62244 [200]: /templates/images/ojs_brand.png

[Sat Dec 19 23:48:31 2020] [::1]:62245 [200]: /index.php/index/$$$call$$$/page/page/user-nav-backend?_=1608392910956

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] No such file or directory

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63948 [200]: /index.php/index/install/install

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63949 [200]: /styles/build.css

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63950 [200]: /lib/pkp/js/lib/jquery/plugins/validate/jquery.validate.min.js

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63955 [200]: /js/pkp.min.js

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63951 [200]: /lib/pkp/lib/vendor/moxiecode/plupload/js/plupload.full.min.js

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63952 [200]: /lib/pkp/lib/vendor/moxiecode/plupload/js/jquery.ui.plupload/jquery.ui.plupload.js

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63953 [200]: /lib/pkp/lib/vendor/moxiecode/plupload/js/i18n/en.js

[Sun Dec 20 11:59:35 2020] [::1]:63954 [200]: /lib/pkp/lib/vendor/alex198710/pnotify/assets/js/pnotify.custom.min.js